top of page

הרב קורנפלד ספד לשמואל דן, בשערי בית הכנסת : שמואל דן-קדוש קדוש קדוש.

 

ואנחנו ממשיכים: קדוש בחייך

קדוש במותך

וקדוש במה שהשארת אחריך.

 

במותו קדוש כי הקריב נפשו למען כלל עם ישראל

בחייו קדוש על המעשים הקטנים שלא נראו לעין ונעשו בהיחבא

ובמה שהשאיר אחריו קדוש- על כל פינה בבית ובמושב שמֶלאה בשמואל דן על כל המשתמע מכך.

אין מישהו מבין הנוכחים כאן, שלא יכול לספר סיפור זה או אחר על שמואל דן כי המושב הזה הוא נוף חייו הצעירים, נוף חייו הבוגרים וכעת הוא נוף מותו. הוא יצא לדרכו האחרונה בראש מורם ובלב גאה- גאה על שבחרו בו ודווקא בו למסע הגאולה של צבא ההגנה לישראל נגד כוחות הרשע. גאה גם שבשעה קשה ובמסירות נפש עצומה, ידע לשמור על הטוהר- טוהר הנשק שעלה לו בחייו. שמואל דן נהרג קדוש וטהור.

הרב קוק בספרו ערפילי טוהר: על כן הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק... שמואל-דן.

אתה נמצא למעלה בשמים, בין הצדיקים הטהורים במקום הנעלה ביותר הקרוב לשכינה, שם למעלה בגובהי מרומים למֶד עלינו זכות והוסף עוד צדק לעולם על חוסר הצדק והרשע המשתולל פה. ותזכור שלעולם אבל לעולם אנחנו לא נשכח אותך.

אנשי חמד- אנחנו יודעים וחשים את האהבה הרבה שרחשו כולם לשמואל דן שלנו. יום יום שעה שעה כל משך ימי השבעה וביום הנורא שקדם לה. אנו מבקשים מכם, לעולם אל תסירו זכרו מליבכם ושדמותו התוססת והשובבה תמיד תהיה לנגד עינכם.

יהי זכרו ברוך!

bottom of page