top of page

"היכל שמואל דן", נבנה במושב חמד בשנת 2003 על ידי חוה ונח מייזליש ז"ל , הוריו של שמואל דן ומר ליאון רובין הי"ו דודו.

המקום פועל כסניף בני עקיבא של ילדי מושב חמד ומשמש כמקום לארועים.

בהיכל שמואל דן קיים חדר הנצחה לזכרו.

bottom of page