ביום אחד הכל קרה דודי מת

יצאה לה הנשמה מליבו יום זה

צריכים חבריו להודות לו על מאמציו

רשעים היינו בתפילתינו ועל כך עונשנו

שנוכל כולנו לנקות מחשבות רעות עליו (על הקב``ה)

נוכל להחזירו לחיים עוד כמה ימים בביאת המשיח

ויום זה יגאלינו יעיר שמואל דן לחיים

יכולנו להצילו בתפילות ובמעשים טובים

כולנו יכולנו אך יש ילדים טובים ורעים בעולם שבו אנו חיים

ונוכל לשפר התנהגותנו תמיד ונוכל להביא רק משיח עלינו