top of page

בשנה שעברה, בנוסף לכל הרגשות, פגעה בנו שואה נוספת, פרטית. שואה שנוגעת עמוק עמוק במשפחת מייזליש, בחברי המושב ובכל ארגון ששמואל דן היה קשור אליו. לשואה הכללית נוספה לנו שואה פרטית שתלווה אותנו במשך כל ימי חיינו. 

                                             חוה מייזליש

bottom of page