top of page

מההלוויה דרך האזכרות- נקודות הציון שלי כשאני עומדת מול הקבר, האלמנה שלך, מספידה ומנחמת-בעיקר את עצמי.

שלוש שנים הייתי צריכה כדי לאזור את הכח, שאתה נתת לי מכל הלב כדי להרים את הראש ולצעוד קדימה.

                                                                                                                                                                   עינב

bottom of page