top of page

ימי כאב, געגוע לאיש שידע להפוך חושך לאור ועצב לשמחה.
הימים חולפים ולא מזמן ספרנו את היום ה 2,500 אשר בכל אחד מהם בבוקר התלבטתי אם יהיה זה יום שיגרתי או שכוחותי לא יעמדו לי אבל, בכל בוקר הופיע שמואל דן והבטיח שגם באותו יום יתמוך בי שלא אפול.
וה 2,500 ימים הפכו לשבע שנים, מספר מאד חשוב ביהדות.
ואתה שמואל דן גם קשור למספר הזה כי הגעת לעולם בז' ניסן יום השביעי של החודש השביעי.
חיפשתי משמעויות למספר 7 ומצאתי 49 דוגמאות. האם מיקרה הוא שמצאתי 49 שהם שבע פעמים שבע?

מספר דוגמאות לחשובות ביותר בעיני בענין המספר 7:
*7 השבועות לספירת העומר המתייחסים לשבע הספירות הרוחניות שהשביעית בינהן היא ספירת הנצח ונצח הוא המקום שבו אתה נימצא ויבוטא בביאת במשיח ותחית המתים.
*הברכה השביעית בתפילת שמונה עשרה היא ברכת הגאולה. היא כלולה ב13 ברכות הבקשה אשר בימי חול. ברכה זו מבשרת לנו שהגאולה תתרחש בחודש ניסן.
*אלוקים ברא שבעה רקיעים כשבשביעי שבהם נמצאות כל הנשמות הטהורות
*יום הולדתו ופטירתו של משה רבינו, שבע האושפיזין שמבקרים בסוכתינו מדי שנה, שבע הנביאות אשר בתלמוד ועוד ועוד


אסיים בשאלות שאין לי תשובות עליהן.
שמואל דן מסר נשמתו לבורא במלחמת "חומת מגן". בחיבור ערך האותיות של המילה "מלחמת" נגיע ל-13 כמספר ההרוגים באותו בוקר נורא.
פעולה דומה למילים חומה ומגן תתן לנו 7. שמואל דן נהרג בכ"ז ניסן כשהוא בן כ"ז שנים. בחיבור של שני המספרים האלה נגיע ל-54 השווה ל "נד" אשר בהיפוך אותיות שמו של בני,-דן.
האם כל זה מיקרה?? 

bottom of page