top of page

כשהלכתי להיפרד ממנו בתל השומר פניתי לארגז הצה"לי שעשוי מעץ פשוט וראיתי פנים שלוות שהפיצו אור. אור שמפיצים אלו שמלאו את חובתם.
אור זה מלווה אותי 8 שנים.
אני גאה בך אז ואני גאה בך היום

                                                          חוה

bottom of page