וילדי המושב יסתכלו על דלת חדר ההנצחה הנעולה בתוך הסניף שלהם, וידעו שכאן בתוך קודש הקודשים, מסופר על האיש הגיבור והאמיץ והחזק שהחליט מִדעת לוותר על הכל וללכת עד הסוף עם האמת שלו.

                                 עינב מייזליש גתי