top of page

עומדת אני לפני קיברו של שמואל דן הי"ד. בן הזקונים שלי שכל כך רציתי בו, ומרכינה את ראשי בענווה לפני הקב"ה ומודה לך על שבחרת בנו, נח ואני להפקיד בידינו פיקדון כל כך יקר במשך 27 שנים.שלושים יום חלפו מיום כ"ז בניסן, בו קיבלנו את הבשורה המרה מכל.

מילים אין, והדמעות מתחילות להתייבש. שמואל דן שלי, של נח של עינב של יעל ואברשק`ה שוּדַנִי של האחיינים שכה אהבת, שמואל דן של כולם, של המדינה ושל הדגל שעבורו מסרת את חייך .באנו היום להפרד ממך עד לשנה. חודשים ארוכים ועצובים. לא נבוא עד אז, ניתן לך לטפס לשמים העליונים שאליהם אתה שייך כעת. הגעת בפני כס הכבוד במטען של גבורה ושמחה. בגופך רצית לעצור את התופת הנוראה ולהציל חברים. לא חשבת עלינו, ואיך נוכל להמשיך בלעדיך ,ואולי אולי בגלל שחשבת אך ורק עלינו ואיך להגן על חיינו, על ביתינו ועל חירותינו לא ניסית לסגת כאשר עדיין יכולת- והיו עדויות שכך היה.אנחנו נשאר פה למטה עם הכאב העמוק, נצטרך ללמוד לחיות ללא החיוך שלך וללא חוש ההומור שלך.לדבר על תכונותיך הרבות, לא ניתן. ככל שעובר הזמן ואנו חושבים עליך ושומעים דברים שביצעת, יודעים שלא רק גבורה היתה בך, הייתה גדולת העשייה של מעשי יום יום שיחד חיברו פזל של אישיות נפלאה וכך בפשטות בלי לפרסם ובלי הרבה דיבורים.בכל מקום שהיית השארת חותם, בצניעות ובשקט כאילו הכל היה מובן מאיליו. אחד ויחיד היית- חרוץ, עד אין קץ. אף פעם לא התעייפת, אמרו עליך שאתה מדי פעם מפעיל כנראה סוללות רזרביות.היית אמיץ וישר. תמיד אפשר היה לסמוך עליך היית "צו גאט אין צי לייט" ילד בין ילדים גבר רציני כאשר היה צורך... והוכחת את זאת- ועוד איך..השארת טעם טוב אחריך, הלכת לשמים למקום שרק צדיקים מגיעים אליו, השארת שובל של אור, בושם נפלא של פרח אקזוטי שנקטף כאילו הית טוב מידי בכדי להשתלב בעולמינו הגשמי והפכת לרוח שלווה שתלווה אותנו כל חיינו.אהבנו אותך ורצינו בך כל כך, שרק מי שהיה במחיצתך יכול להבין אותי.בלילות האינסופיים, עובר בעינינו התסריט של כניסתך למחנה הארור ההוא. דמויות החיילים הקדושים בחושך הקודר מתקדמים בדממה בתקווה שיצליחו לשנות את ההיסטוריה וליצור עולם טוב יותר. 13 מהם לא חזרו, ההיסטוריה לא שונתה כיוון שעד כה לא נוצר עולם טוב יותר.יהיו בעזרת ה' שמחות במשפחה. אף פעם לא יהיה אותו דבר בלעדיך, כי אתה שמואל דן, היית חלק אינטגרלי בהן. לאן שהגעת, השמחה הייתה בעיצומה.אנחנו חייבים להיות חזקים. לא מבטיחים לך שכך יקרה, זה יהיה קשה הרי היית החזק ביננו ונלקחת מאיתנו כי העולם התהפך ובו הורים קוברים ילדים שטרם הספיקו להגשים חלומות.

אסיים מספר חמישי בתהילים ליום שבת  כ"ז לחודש פרק קל פסוקים ז'ח':

יָחֶל ישראל אל ה' כי עם ה' החסד והרבה עִמוֹ פדות והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.

תנוח בשלום על משכבךתחת כנפי השכינהונאמר אמן. 

bottom of page