top of page

דמעות ומילים לא יעזרו, נאלץ ללמוד לחיות בלעדיו. הזיכרונות שלנו ממנו רבים והם אלו שיעזרו לנו להתמודד עם האובדן.
תפילתי, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו נחמה ואצילות כדי להיות ראויים לזכרו.

 

חוה מייזליש

bottom of page