בעלי אהובי- מהו דבר השליחות שלשמה נקראת לעולם? להנעים 27 שנים על הוריך ואחיך? אולי השנתיים שעברו עלינו יחד הם הסיבה לשליחותך ואולי הסיבה טמירה כל כך עד שהיא נשגבת מבינתי.

                                               עינב