top of page

בשבילי, אחד מעמודי התווך ביחידה היה דני ז"ל. אנשים אולי יחשבו שנדוש לדבר בשבחו של כל אדם אשר הולך לעולמו אבל לא כך לגבי דני.
דני היה פצצת אנרגיה של היחידה. מהיום הראשון של המילואים עד היום האחרון של המילואים תמיד היית רואה אותו בפעולה אם זה מבצעית ואם זה במנהלה.

                                                                          אשר אמסלם

bottom of page