top of page

שנתיים מלאו לרגל הנישואים

מוזר שעכשיו הוא לא בחיים

ואני מתגעגע וחושב מחשבות

איך זה יכול לקרות

למה זה קרה דווקא לך

 

דווקא ביום שמחה

נרצחת ואתה חסר למשפחתך

 

מדי יום אני חושב עליך, דודי

יקר אתה מאוד היית למשפחתי

זכר מעשיך הגיבורים

לעולם ועד אצלנו נצורים

יחיד ומיוחד היית בחיים

שלום לך דודי גדול הגיבורים

bottom of page