top of page

כשחזרנו מהלוויה של שמואל-דן, ישבתי וחשבתי איך אוכל בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר להנציח את האיש המקסים הזה שהיה בעלי. חשבתי על הדברים שאפיינו אותו והדבר הראשון שעלה לי לראש, הוא הקשר החזק שהיה לו עם אחייניו. רובם, ילדים גדולים שזוכרים וייזכרו אותו לעולם ועד ודמותו חקוקה על לוח ליבם לנצח. אך ישנם גם שניים- דינה ויעקב, שבשל גילם הצעיר, זקוקים לתזכורת נוספת, חיה יותר לדוד האהוב שלהם.

כך נולד הספר: "הדוד כיף חיים" שמתאר את הקשר החזק בין שמואל דן לדינה ויעקב ספר שיהיה עבורם לאנדרטת חיים.

                                                                                                                                                                                                         עינב

bottom of page