top of page

רואה אני אותך יוצא מפתח הבית ביום שישי טרם נכנסה השבת, ואפילו הפרידה לא היתה אלא במבט חטוף ובהנפת יד.
תחושות אלו מלוות אותנו בכל יום , ותחושתי היום קשה היא בדיוק כפי שהיתה ביום בו הודיעו על נפילתך בקרב.
תשאר בליבינו תמיד 

                                      אבי מייזליש

bottom of page