פסח שלפני שלוש עשרה שנה חרות לי בתחושות של טיפות המים, רחש הגשם והקור.

                                 עינב מייזליש גתי