לא כל החיים שלנו שזורים ברגעי גבורה,רגעים שאתה מסתכל לעצמך פנימה ומוצא את תעצומות הכח הדרושים, אבל בהגיע רגעים אלו יש בהם משום מבחן לאדם שבך. 

                                                        יעקב בן הרוש