top of page

ימי כאב, געגוע לאיש שידע להפוך חושך לאור ועצב לשמחה.
הימים חולפים ולא מזמן ספרנו את היום ה 2,500 אשר בכל אחד מהם בבוקר התלבטתי אם יהיה זה יום שיגרתי או שכוחותי לא יעמדו לי אבל, בכל בוקר הופיע שמואל דן והבטיח שגם באותו יום יתמוך בי שלא אפול.

                  חוה

bottom of page